Contact OA

OnderwijsAdvies kenniscentra

OnderwijsAdvies beschikt over twee onderwijskundige informatiecentra, speciaal ingericht voor het Primair Onderwijs: besturen, directies, onderwijsgevenden, ouders en de eigen onderwijsadviseurs / medewerkers. De Kenniscentra beschikken over vakliteratuur, vaktijdschriften, audiovisuele media, educatieve software en onderwijsleermiddelen. Alle aanwezige materialen zijn voor belangstellenden ter inzage en/of ter bestudering aanwezig. Raadplegen van materiaal in het Kenniscentrum kan uitsluitend op afspraak! De materialen worden niet uitgeleend.

Locatie Hoofddorp

Tel: 023 510 00 00
E-mail: m.ram@onderwijsadvies.nl


Grotere kaart weergeven

Locatie Zoetermeer

Tel: 079 329 56 00
E-mail: a.vdzouwen@onderwijsadvies.nl
E-mail: m.ram@onderwijsadvies.nl


Grotere kaart weergeven